Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

Habenit® 48

Asortiman:

Proizvod Komponente Pakovanje
Habenit 48 komponenta A, smola 3,3 kg limena kanta
  komponenta B, utvriva 1,0 kg konzerva
  komponenta C, punilo E 15 kg dak

Utroak materijala:

Priblino 6,5 kg/m2 za debljinu od 4 mm.
Utroak materijala je odreen na osnovu teoretskih prorauna i ne sadri tehnoloki rashod materijala.

Karakteristike proizvoda:

Habenit 48 je epoksidni lepak i sastoji se od tri komponente: smole, utvrivaa i punila. Lepak se priprema meanjem komponenata neposredno pre poetka polaganja ploica. Smea e se stvrdnuti kao rezultat hemijske reakcije izmeu smole i utvrivaa.

Tehnike karakteristike:

Gustina 1600 kg/m3
Otpornost na istezanje ok. 25 MPa (ok. 250 kp/cm2)
Izdrljivost na sabijanje ok. 55 MPa (ok. 550 kp/cm2)
Modul E ok. 11 GPa (ok. 1,1 x 105 kp/cm2)
Adhezija do keramike ok. 10 MPa (ok. 100 kp/cm2)
Adhezija do betonskih povrina* ok. 5 MPa (ok. 50 kp/cm2)

*unitenje betona

Otpornost na hemijske uticaje:

Otpornost na hemijske uticaje kiselootpornih materijala je opisana u "CC Höganäs Graevinski materijali, hemootporni materijali, pregled i informacije o proizvodima".

Primena:

Habenit 48 se predoruuje za podove koji su izloeni velikim hemijskim uticajima i mehanikim optereenjima. Primer primene su proizvodne hale u hemijskoj industriji, prehrambenoj industriji, restorani itd. Habenit 48 se koristi kao lepak za keramike ploice na podovima. Podloga moe da bude od betona, lakog betona, karton gipsa ili metala.

Podloga:

Betonska podloga mora da bude izvedena kao zavrna povrina. Padove treba izvesti u betonskoj podlozi.
Beton mora da bude suv, bez belog sloja, koji se stvara na povrini svee uraenog betona, bez masnoa, sitnih neistoa, praine itd. Prilikom remonta malih povrina neznatna koliina vlage u betonu moe da bude prihvatljiva, ali na povrini ne sme da se vidi voda.

Pripremanje i nanoenje:

Komponente je potrebno izmeati u mikseru. Zapoeti sa meanjem smole i utvrivaa dok se ne dobije homogena smea, a nakon toga postepeno dodavati punilo. Potrebno je nastaviti sa meanjem jo najmanje 3 minuta.
Koliina punila (praak E) moe da varira ±0,2 kg, tako da bi sa smeom moglo da se lake radi na razliitim temperaturama. Temperatura bi trebalo da bude od +15° C do +25° C. Na niim temperaturama meavina je suvie gusta.
Habenit 48 nanosi se elinom pahlom tako da se dobije jednorodni sloj debljine 4 mm. Ploice je potrebno postaviti u vremenskom periodu od 30 minuta od nanoenja smee.
Ploice se postavljaju na lepak laganim utiskanjem. Povrine svake novo postavljene sekcije je potrebno paljivo proveriti libelom i u sluaju potrebe izravnati.

ienje alata i posuda za meanje:

Alate i posude za meanje treba esto prati mlakom vodom.

Magacioniranje i transport:

Habenit 48 uvati u dobro zatvorenim pakovanjima, u suvoj, ne pretoploj i zatienoj od mraza, prostoriji. Vreme skladitenja priblino iznosi godinu dana.

Zatitne mere:

Neophodno je obezbediti dobru ventilaciju u prostoriji, u kojoj se fuga mea i nanosi. Neophodno je koristiti polivinilske zatitne rukavice. Zaprljanu radnu odeu treba promeniti. Ponavljajui kontakt epoksi materijala sa koom moe da izazove preosetljivost i ekceme. Smea sa koe se skida sapunom. Potrebno je strogo voditi rauna o higijeni.
Proizvod je opasan u sluaju da se unese u organizam i treba ga uvati van domaaja dece. Instrukciju na pakovanju treba sauvati,da se uvek moe proitati.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.