English  Srpski  |  Mapa serwisu  
Logo Peding
naglowek

Habenit® 48

Asortyment:

Produkt Składniki Opakowanie
Habenit 48 składnik A, żywica 3,3 kg puszki
  składnik B, utwardzacz 1,0 kg puszki
  składnik C, proszek E 15 kg worki

Zużycie materiału:

W przybliżeniu 6,5 kg/m2przy grubości 4 mm.
Wydajność pokrycia wyznaczono na podstawie obliczeń teoretycznych i nie obejmuje ona ubytków technologicznych.

Charakterystyka produktu:

Habenit 48 jest klejem epoksydowym i składa się z trzech komponentów: żywicy, utwardzacza i wypełniacza. Klej przygotowuje się poprzez wymieszanie składników tuż przed przystąpieniem do układania płytek. Zaprawa twardnieje na skutek reakcji między żywicą a utwardzaczem.

Dane techniczne:

Gęstość 1600 kg/m3
Wytrzymałość na rozciąganie ok. 25 MPa (ok. 250 kp/cm2)
Wytrzymałość na ściskanie ok. 55 MPa (ok. 550 kp/cm2)
Moduł E ok. 11 GPa (ok. 1,1 x 105 kp/cm2)
Adhezja do powierzchni ceramicznych ok. 10 MPa (ok. 100 kp/cm2)
Adhezja do powierzchni betonowych* ok. 5 MPa (ok. 50 kp/cm2)

*zniszczenie betonu

Odporność na czynniki chemiczne:

Odporność chemiczna zapraw kwasoodpornych jest opisana w "CC Höganäs Zaprawy Budowlane, zaprawy kwasoodporne, przegląd i informacje o produktach".

Zastosowanie:

Habenit 48 polecany jest dla posadzek narażonych na duże obciążenia mechaniczne lub chemiczne. Przykładem zastosowania są hale produkcyjne w przemyśle chemicznym, spożywczym i biznesie restauracyjnym itp. Habenit 48 jest stosowany jako klej dla ceramicznych płytek podłogowych. Podkład może być wykonany z betonu, betonu lekkiego, karton gipsu lub metalu.

Posadzka:

Posadzka betonowa powinna mieć taki sam poziom, jak powierzchnia wykończona, czyli ewentualny spadek musi być wykonany w posadzce.
Beton powinien być suchy, bez białej powłoki, która tworzy się na powierzchni świeżo ułożonego betonu, wolny od smarów, pozbawiony zanieczyszczeń, kurzu itp. Przy naprawianiu małych powierzchni niewielka wilgotność betonu jest dopuszczalna, lecz na powierzchni nie może być wody.

Przygotowanie i nakładanie:

Składniki powinny być łączone w mieszalniku. Najpierw należy dokładnie wymieszać żywicę i utwardzacz, a następnie stopniowo dodawać wypełniacz. Mieszanie powinno trwać co najmniej trzy minuty.
Ilość wypełniacza (proszek E) można zmieniać w przedziale od ±0,2 kg, tak aby mieszanina dobrze się rozprowadzała w danej temperaturze. Zakres dopuszczalnych temperatur wynosi od +15° C do +25° C. Przy niższych temperaturach zaprawa jest zbyt lepka.
Habenit 48 nakłada się stalową szpachlą tak, aby uzyskać jednorodną warstwę grubości 4 mm. Płytki należy kłaść w ciągu 30 minut od położenia zaprawy.
Płytki układa się na kleju z nieznacznym naciskiem. Stopień równości powierzchni każdej nowo położonej sekcji należy sprawdzać poziomicą i w razie konieczności wyrównać.

Czyszczenie narzędzi i mieszalnika:

Narzędzia i mieszalnik należy często myć letnią wodą.

Magazynowanie i transport:

Habenit 48 powinien być przechowywany w szczelnych opakowaniach, w suchym, niezbyt ciepłym i zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu. Czas składowania wynosi w przybliżeniu 1 rok.

Środki ostrożności:

Pomieszczenie, w którym zaprawa jest mieszana i rozprowadzana, powinno być dobrze wentylowane. Należy używać rękawic ochronnych z tworzyw sztucznych. Zabrudzoną odzież roboczą należy zmienić na czystą. Powtarzający się kontakt skóry z żywicą może wywołać podrażnienia i egzemę. Zaprawę zmywa się ze skóry mydłem. Należy ściśle przestrzegać zasad higieny. Produkt jest niebezpieczny w przypadku dostania się do przewodu pokarmowego i powinien być przechowywany z dala od dzieci. Instrukcję na opakowaniu należy chronić tak, aby zawsze była czytelna.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.