Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

Industrijske keramike ploice

Suvo presovane ploice:

GlatkaLako
hrapava
HrapavaHrapava
reljefasta
plociceplociceplociceplocice
500 uta500 FK uta500 GK uta500 GKX uta

Ploice vuene:

plociceplociceplociceplocice
1050 uta1850 uta5350
teget braon
8050
slonova kost

Tehniki podaci

Suvo presovane ploice iz serije "500" odgovaraju Evropskom standardu EN 176, vuene ploice iz serije "1050,1850,5350,8050" odgovaraju Evropskom standardu EN 121 i meunarodnom standardu ISO 13006.

Suvo presovane ploice

Serija"500",
glatka povrina
Serija"500",
strukturalna povr.
1035:4-1058:4
Apsorpcija vode, EN 99 2,0-3,0%2,0-3,0%0,5-1,0%
Poprena izdrljivost, EN 10025-30 N/mm2 (250-300 kp/cm2)25-30 N/mm2 (250-300 kp/cm2)30-35 N/mm2 (300-350 kp/cm2)
Tvrdoa po skali Moha, EN 101666
Abrazija,na suvo, EN 102120 mm370-80 mm3150 mm3
(maks. na osnovu norme)(205 mm3)(205 mm3)(300 mm3)
Koeficijent termike ekspanzije   
(20-100°C), EN 103ok. 5,0x10-6K-1ok. 5,0x10-6K-15,4x10-6K-1
Koeficijent trenja, na suvo, metodom Tortusa0,60 (R10)0,80-0,85 (R13)-

Vuene ploice

 Serija"1050"Serija"1850"Serija"5350" i "8050"
Apsorpcija vode, EN 99 0,5-1,0%1,8-2,3%0,1-0,5%
Poprena izdrljivost, EN 10030-35 N/mm2 (300-350 kp/cm2)25-35 N/mm2 (250-350 kp/cm2)30-35 N/mm2 (300-350 kp/cm2)
Tvrdoa po skali Moha, EN 101666-7
Abrazija,na suvo, EN 102150 mm3185 mm395 mm3
(maks. na osnovu norme)(300 mm3)(300 mm3)(300 mm3)
Koeficijent termike ekspanzije   
(20-100°C), EN 1035,4x10-6K-15,4x10-6K-16,5x10-6K-1
Koeficijent trenja, na suvo, metodom Tortusa0,60-0,65 (R10)0,70-0,75 (R11)0,70-0,75(R11)

Ploice iz serije "500" suvo presovane, neglazirane

Vrsta, dim. u mm (merene u skladu sa EN 98)plociceplociceplociceplociceplociceplocice
Vrsta ploiceUnutranjaPloice sa kosom ivicomPloice sa kosom ivicomHolkerSpoljanji ugaonikUnutranji ugaonik
Povrinaglatkaglatkaglatkaglatkaglatkaglatka
Bojautautautautautauta
Ploica/m242-----
Ploica/m1-6,5-6,5--
Kg/ploica0,950,950,950,50,120,12
Kg/m239,9-----
Kg/m1-6,2-3,25--

Vrsta, dim. u mm (merene u skladu sa EN 98)plociceplociceplociceplociceplocice
Vrsta ploiceUnutranjaUnutranjaPloice sa kosom ivicomPloice sa kosom ivicomUnutranja reljefasta
PovrinaLako hrapavaHrapavaHrapavaHrapavaHrapava
Bojautautautautauta
Ploica/m24242--42
Ploica/m1--6,5--
Kg/ploica0,950,950,950,951,00
Kg/m239,939,9--42,0
Kg/m1--6,2--
simbolNema ih na lageru - proizvode se po narudbini.
simbol Specijalne ploice. Minimalna koliina=200m2

Ploice iz serije "1050", "1850", "5350" i "8050", vuene, neglazirane

Vrsta, dim. u mm (merene u skladu sa EN 98)plocice>plociceplociceplociceplocice
Vrsta ploiceUnutranjazaobljena ivica, duaUnutranjaUnutranjaUnutranja
Bojautautautateget braonslonova kost
Ploica/m241-414141
Ploica/m1-4,6---
Kg/ploica0,91 (1050)0,910,910,910,70
 0,53 (1050/12)    
Kg/m237,3 (1050)-37,337,328,7
 21,7 (1050/12)    
Kg/m1-4,2---

Vrsta, dim. u mm (merene u skladu sa EN 98)plociceplociceplociceplocice
Vrsta ploiceHolkerHolkerSpoljanji ugaonikUnutranji ugaonik
Bojauta (1055:4, 1855:4)slonova kostuta (1038:4, 1838:4)uta (1058:4, 1858:4)
 teget braon (5355:4) teget braon (5338:4)teget braon (5318:4)
   slonova kost (8038:4)slonova kost (8018:4)
Ploica/m14,65--
Kg/ploica0,70,60,120,12
Kg/m13,23,0--

Karakteristike proizvoda

Sirovine, tehnologija proizvodnje

Suvo presovane ploice CC Höganäs se proizvode od probrane mlevene gline. Holkeri i ugaoni elementi oblikovani su od mokre gline. Vuene ploice CC Höganäs formiraju se istiskivanjem. ute ploice se proizvode od amotne gline, koja dobija utu boju u toku peenja. Boja se postie bez ikakvog dodatnog pigmenta.
Ploice teget braon i boje slonove kosti se proizvode od gline, koja prilikom peenja dobija svetliju boju, a zavrna boja se postie dodavanjem oksida metala u ovu glinu. Dodatak amota daje povrini ploica blagu teksturu. Ploice su istiskivane, a zatim peene u tunelskoj pei. Neznatne razlike od standardne boje ne mogu da se izbegnu, jer postaju u procesu peenja.

Klasifikacija i kontrola kvaliteta

 Suvo presovaneMokro oblikovane
 SS-EN 176 Grupa B1,
190<S≤410 cm2
SS-EN 121. Grupa A1
Duina i irina±0,75%±1,25%
Debljina±5,0%±10%
Ravnost ivica±0,5%±0,5%
Pravougaonost±0,6%±1,5%
Ravnost povrine±0,5%±0,5%

Otpornost na mraz

Ploice iz serije "500" postavljene na vertikalnim povrinama su otporne na mraz pod uslovom, da su ugraene u skladu sa naim instrukcijama. Ploice nisu otporne na mraz u sluaju postavljanja na cementni malter na horizontalnim, spoljnjim, nezaklonjenim povrinama, npr. na terasama.

Ploice iz serije "1050" i "1850" postavljene na vertikalnim povrinama su otporne na mraz pod uslovom, da su ugraene u skladu sa naim instrukcijama. Ploice nisu otporne na mraz u sluaju postavljanja na cementni malter na horizontalnim, spoljnjim, nezaklonjenim povrinama.
Ploice iz serije "5350" i "8050" su otporne na mraz.

Preporuka za primenu


Suvo presovane ploice

Suvo presovane ploice sa glatkom povrinom se koriste tamo, gde nema rizika od proklizavanja, tzn. tamo gde se podloga odrava suva i ista. Ploice sa protivkliznom povrinom koriste se na podovima, na kojima dolazi do razlivanja vode ili ulja. Ploice iz serije "500" odgovaraju industrijskim prostorijama, u kojima su podovi izloeni intenzivnoj mehanikoj eksploataciji od strane kamiona i tekih viljukara sa tvrdim tokovima npr. u klanicama, pivarama, mlekarama, i prehrambenoj industriji.
Fugu sa visokim sadrajem pigmenta kao npr. CC Höganäs FB 21, FB 22 i FB 23, ne treba koristiti za ploice sa teksturisanom povrinom.

Vuene ploice

Ove neglazirane ploice mogu da se koriste kako za podove tako i za zidove. Karakteristike ovih ploica ine ih jedinstvenim i odgovarajuim, za podloge koje moraju da poveu dugotrajnost, otpornost na hemikalije, lakou ienja i protivklizna svojstva, npr. u industrijskim objektima, hemijskim postrojenjima, mlekarama, pivarama, magacinima, kotlovnicama, suionicama, vatrogasnim stanicama.
Vuene ploice moga da se koriste kako unutra tako i spolja. Pri postavljanju ploica spolja treba uzeti u obzir ogranienja koja proistiu iz njihove otpornosti na mraz. Ploice debljine 12 mm mogu da se koriste za podove, gde je samo dozvoljeno kretanje peaka i lakih viljukara sa mekim tokovima. Ploice debljine 15 i 19 mm uzimaju se za podove, koji su izloeni intenzivnoj mehanikoj eksploataciji u obliku kamiona i tekih viljukara sa tvrdim tokovima i gde pritisak po toku prelazi 600 kp.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.