Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

Rad i materijal sa dobrom tehnikom dokumentacijom uz strunu ugradnju - sigurna garancija poslovne saradnje i uspeha

Sve se vie na graevinskom tristu pojavljuju zahtevi da se vani i skupi materijali trae zajedno sa ugradnjom da bi se izbegli svi nesporazumi, greke i nedostaci koji bi mogli da se dogode ukoliko bi se ovi materijali poverili nekoj manje strunoj firmi ili nekom izvoau bez dovoljno iskustva u rukovanju i ugradnji ovakvog i slinih materijala. est je sluaj da se najbolji materijali koje prati solidna tehnika dokumentacija i uputstva o ugradnji materijala ugrade sa grekama koje posle due upotrebe pokau svoje nedostatke koji su uglavnom uzrok nesolidne ugradnje i ne potovanja uputstava kao i zbog zastarelog naina ugranje i nedovoljnog iskustva to podrazumeva i nedostatak modernih orua i pribora za ugradnju i izvoenje.

Da se to ne bi dogaalo Peding i Höganäs su zajednikim naporima i trudom oformili strune ekipe za izvoenje svih vrsta specijalnih hemootpornih keramikih podova za sve potrebe u industriji i u potpunosti na tritu ponudili inenjering sistem izvoenja ovih podova kao jedinstvene graevinske pozicije koja kao takva moe da se ponudi neovisno o bilo kojim radovima u okviru izgradnje ovakvih objekata i da se po potrebi izdvoji iz ostalih radova. Ovakav nain je i ekonomski opravdan i u potpunosti transparentan i dostupan svim analizama i kontroli te je sigurno i najsigurniji oblik ugradnje uz maksimalnu sigurnost i dugogodinju garanciju.

Zato je ovo ovoliko vano i zato ovo posebno naglaavamo?

Zato to su hemootporni podovi u industriji najosetljivija mesta u objektu iji kvalitet i dugovenost je od neprocenjive vanosti. Sve naknadne intervencije, izmene i popravke su skoro nemogue ili preskupe. Zato je vano da se to pre odluite i prepustite celokupan inenjering i ugradnju ovih podova specijalizovanim ekipama koje su obuene i spremne da ove poslove obave besprekorno sa dugogodinjim iskustvom.

Svi materijali od specijalnih podnih ploica, Habenita za polaganje, fugiranje i diletiranje, uz odgovarajuu opremu od rostfraja kanala, slivnika i do zatitnih elemenata uz struan rad sa najsavremenijim alatom nae ekipe e ugraditi po tano ponuenim tehnikim crteima i detaljima uz stalni nadzor naih inenjera i strunjaka na gradilitu. Bubite uvereni da se nalazite u sigurnim rukama to bez sumnje potvruje velika referenca objekata koje smo izveli sa naim u svetu najpoznatijim Hoganasovim materijalima i sa naim dobro obuenim ekipama to daje vrhunski kvalitet i dugogodinju garanciju kako u svetu tako i u Srbiji i ostalim zemljama jugoistone Evrope.

Tim Peding-HoganasTim Peding-HoganasTim Peding-HoganasTim Peding-HoganasTim Peding-HoganasTim Peding-Hoganas
Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.