Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

Hemootpornost

JedinjenjeKoncentracijaHabenit 50Habenit 48Habenit 63Habenit OS-1500Habenit ARX
  20˚C60˚C20˚C60˚C20˚C60˚C20˚C80˚C20˚C80˚C
Siretna kiselinakonc.CCCCCCCCAA
 50%--CCCCABAA
 10%BCCCCCAAAA
 5%--ABABAAAA
Aceton-C-C-C-C-A-
Amonijakkonc.--C-C---A-
 10%A-A-A-C-AA
 1%A-A-A-ACAA
Benzol-C-C-C-A-A-
Borna kiselinakonc.A-ABABAAAA
Kaustina soda50%--BCBCCCAA
 10%--AAAACCAA
 5%ACAAAABCAA
 1%ACAAAAACAA
Hlor dioksid rastvor,
10g aktivnog hlora/l
-BBABABAACC
Hlor gas, mokri---BCBCAACC
Hlor, suvi-------ABBC
Hlorna voda-BBAAAAAACC
Hromna kiselina40%--CCCCABCC
Limunska kiselinakonc.A-ABABAAAA
Etil acetat-C-BCBCC-A-
Etil alkohol---A-A-A-A-
Lo-ulje-C-AAAAAAAA
Mravlja kiselinakonc.--CCCC--AA
 50%--CCCCAAAA
 10%------AAAA
 5%A-BCBCAAAA
Hlorovodonina kiselinakonc.C-BCBCAAAA
 10%--ACACAAAA
 5%ABBCBCAAAA
 1%--ABABAAAA
Vodonik peroksid-ABACACABCC
Mlena kiselinakonc.--CCCCAAAA
 10%ACBCBCAAAA
 5%ACAAAAAAAA
 1%--AAAAAAAA
Metil alkohol---A-A-A-A-
Azotna kiselinakonc.--CCCCBCCC
 20%--CCCCABCC
 10%--CCCCABBC
 5%ACBCBCAABB
 1%ACABABAAAA
Petrolej-C-B-B-A-A 
Fosforna kiselinakonc.ACCCCCAAAA
 10%ACBCBCAAAA
 5%ABBCBCAAAA
 1%------AAAA
Kalijum hidroksid50%--BCBCCCAA
 10%--AAAACCAA
 5%BCAAAABCAA
 1%ACAAAAACAA
Natrijum karbonat10%ACAAAAABAA
Chlorek sodu50%--BCBCAA--
 10%AAABABAA--
Podchloran potasu. 150 g aktivnog hlora/l-ABBCBCAACC
Sumpor dioksid---AAAAABAA
Sumporna kiselinakonc.------CCCC
 50%--CCCCAAAA
 25%ABBCBCAAAA
 10%AAACACAAAA
 5%AAABABAAAA
 1%AAABABAAAA
Vinska kiselinakonc.--ABABAAAA
Trihloretilen-------A-A-
Biljna ulja-ABAAAAAAAA

A= ne podlee delovanju jedinjena
B= neznatno podlee delovanju jedinjenja -u veini sluajeva moe da se koristi
C= masa podlee delovanju jedinjenja i nije preporuljiva
- = nema testa

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.