English  Srpski  |  Mapa serwisu  
Logo Peding
naglowek

Odporność chemiczna

ZwiązekStężenieHabenit 50Habenit 48Habenit 63Habenit OS-1500Habenit ARX
  20˚C60˚C20˚C60˚C20˚C60˚C20˚C80˚C20˚C80˚C
Kwas octowystężonyCCCCCCCCAA
 50%--CCCCABAA
 10%BCCCCCAAAA
 5%--ABABAAAA
Aceton-C-C-C-C-A-
Amoniakstężony--C-C---A-
 10%A-A-A-C-AA
 1%A-A-A-ACAA
Benzen-C-C-C-A-A-
Kwas bornystężonyA-ABABAAAA
Soda kaustyczna50%--BCBCCCAA
 10%--AAAACCAA
 5%ACAAAABCAA
 1%ACAAAAACAA
Dwutlenek chloru roztwór,
10g chloru aktywnego/l
-BBABABAACC
Chlor gaz, mokry---BCBCAACC
Chlor, suchy-------ABBC
Woda chlorowa-BBAAAAAACC
Kwas chromowy40%--CCCCABCC
Kwas cytrynowystężonyA-ABABAAAA
Octan etylowy-C-BCBCC-A-
Alkohol etylowy---A-A-A-A-
Olej napędowy-C-AAAAAAAA
Kwas mrówkowystężony--CCCC--AA
 50%--CCCCAAAA
 10%------AAAA
 5%A-BCBCAAAA
Kwas chlorowodorowystężonyC-BCBCAAAA
 10%--ACACAAAA
 5%ABBCBCAAAA
 1%--ABABAAAA
Perhydrol-ABACACABCC
Kwas mlekowystężony--CCCCAAAA
 10%ACBCBCAAAA
 5%ACAAAAAAAA
 1%--AAAAAAAA
Alkohol metylowy---A-A-A-A-
Kwas azotowystężony--CCCCBCCC
 20%--CCCCABCC
 10%--CCCCABBC
 5%ACBCBCAABB
 1%ACABABAAAA
Ropa naftowa-C-B-B-A-A 
Kwas fosforowystężonyACCCCCAAAA
 10%ACBCBCAAAA
 5%ABBCBCAAAA
 1%------AAAA
Wodorotlenek potasu50%--BCBCCCAA
 10%--AAAACCAA
 5%BCAAAABCAA
 1%ACAAAAACAA
Węglan sodu10%ACAAAAABAA
Chlorek sodu50%--BCBCAA--
 10%AAABABAA--
Podchloran potasu. 150 g aktywnego chloru/l-ABBCBCAACC
Dwutlenek siarki---AAAAABAA
Kwas siarkowystężony------CCCC
 50%--CCCCAAAA
 25%ABBCBCAAAA
 10%AAACACAAAA
 5%AAABABAAAA
 1%AAABABAAAA
Kwas winowystężony--ABABAAAA
Tróchloroetylen-------A-A-
Tłuszcze roślinne-ABAAAAAAAA

A= nie ulega działaniu związku
B= ulega nieznacznie działaniu związku-zazwyczaj można stosować
C= zaprawa ulega działaniu związku i nie jest polecana
- = brak testów

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.