Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

Projekat podloge, Tehnologija G6

Postavljanje ploica na elastinom, vodootpornom, epoksi lepkuPrimena:

Standardni projekat na osnovu tehnologije G6 preporuuje se za podove koji ne smeju da proputaju tenosti, i na kojima dolazi do velikih promena u temperaturi i vlanosti, delovanju hemikalija i deformacija koja su povodovana grenjem betona.
Takoe se preporuuje u sluaju, kada je neophodno brzo postavljanje vodootporne, tanke, i lake keramike podloge. Primeri primene ove konstrukcije su proizvodne prostorije u hemijskoj i prehrambenoj industriji, u gastronomiji i mokre povrine u javnim kupatilima.
Ploice moraju imati nisku apsorpciju vode. Najvea dozvoljena koliina vlanosti podloge ne moe da prelazi 6% teinski.


Projekat
presek

Tipini popreni presek

holker

Popreni presek podloge i zida

holker

Popreni presek podloge i zida sa zaobljenom holker ploicom

presek

Presek cevi

kanal

Presek odvodnog kanala od nerajueg elika

podni slivnik

Presek podnog slivnika

podni kanal

Presek podnog kanala, obloenog keramikim ploicama

Legenda:
 1. Betonska podloga
 2. Lepak
 3. Ploice
 4. Fuge
 5. Lepak
 6. Holker ploica
 7. Zid cevi
 8. Ploa nerajueg elinog lima
 9. Osiguranje ivica
 10. Reetka u podlozi
 11. Podni slivnik

1. Betonska podloga
Podloga mora biti izvedena od betona koji je izravnat drvenom ravnjaom.
Neravnine na podlozi ne smeju da prelaze ±3 mm na duini od 2 m ili ± 5 mm na duini od 4 m.
Specijalne instalacije za postavljanje slivnika i kanala moraju biti uraene u konstrukciji podloge.

2. Lepak
Masa za lepljenje CC Höganäs Habenit 48, debljine 4 mm.

3. Ploice
Keramike podne ploice CC Höganäs (vuene ili suvo presovane, neglazirane), debljine 10-20 mm.

4. Fuge
irina fuge: 5-7 mm. U principu treba koristiti elastinu fugu, npr. epoksidnu masu za fugiranje CC Höganäs Habenit 63. U nekim sluajevima mogue je koristiti i druge tipove masa za fugiranje. Ukoliko niste sigurni koju fugu treba izabrati, kontaktirajte CC Höganäs.

5. Lepak
Masa za lepljenje CC Höganäs Habenit 48, debljine 4 mm.

6. Holkeri
Holker ploice zaobljene ili ravne holker ploice.

7. Zid cevi

8. Ploa nerajueg elinog lima
Izvijena ploa elinog lima.

9. Osiguranje ivica
Ivice su zatiene sa zavarenim nerajuim elinim limovima debljine oko 4,5 mm.
irina horizontalne eline trake mora da iznosi oko 60 mm.

10. Podna reetka

11. Podni odvod
Podni odvod sa ispupenim rubom.

Pri projektovanju rezervoara i basena, koji moraju da budu otporni na hemikalije itd., prvo je potrebno izvesti izolaciju debljine oko 2 mm. Ploice se postavljaju na dodatnom sloju mase za lepljenje debljine 2-3 mm.

Zatitne mere
Epoksidne mase potrebno je da budu pripremane i nanoene SAMO od strane osoba koje su odgovarajue kolovane u toj oblasti.
Do veih narudbina dodat je specijalni sigurnosni paket, koji sadri detaljnu listu zatitnih mera i, partiju plastinih zatitnih rukavica, zatitnih krema, sredstava za pranje koe i masnih krema. Ovaj paket je takoe nezavisno dostupan - za narudbinu (proizvod br.FB 130).

Osnovna sredstva sigurnosti obuhvataju:
 • Odgovarajua ventilacija na radnom mestu
 • zatitna radna odea sa dodatnim plastinim ojaanjima na kolenima i laktovima
 • zatitne rukavice od plastike
 • lako dostupna mesta za ispiranje oiju i pranje.
Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.