English  Srpski  |  Mapa serwisu  
Logo Peding
naglowek

Habenit® OS-1500

Asortyment:

Produkt Opakowanie Kolor
Habenit OS-1500 solution (roztwór) puszka 15 kg brązowo-szary*
Habenit OS-catalyst paste (pasta katalityczna) tubka 40 g  
Habenit OS-powder (wypełniacz) worek 25 kg  

* po utwardzeniu

Opis:

Pasta katalityczna Habenit OS

Pastę należy dokładnie wymieszać z roztworem jeszcze przed dodaniem wypełniacza.
Do każdego kilograma roztworu dodać tubkę (40 g) pasty Habenit OS.

Wypełniacz Habenit OS

Wypełniacz należy wymieszać z roztworem i pastą katalityczną. Wypełniacz OS może być stosowany do powierzchni poziomych i pionowych.

Habenit OS-1500

Habenit OS-1500 służy do wylewania płaszczyzn poziomych i pokrywania płaszczyzn pionowych oraz fugowania płytek ceramicznych. Na bazie poliestru. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie kwasów (szczególnie utleniających) oraz dobrą przyczepnością zarówno do metalu, jak i betonu oraz materiałów ceramicznych. Z całej serii OS Habenit OS-1500 jest najbardziej odporny na działanie rozpuszczalników.
Habenit OS-1500 składa się z trzech składników: roztworu, pasty katalycznej i wypełniacza. Czas utwardzania wynosi ok. 3-5 godz. przy temp. +20° C.
Uwaga: Jeśli powierzchnia narażona jest na działanie kwasu fluorowodorowego (HF), należy zastosować wypełniacz Habenit OSG (prosimy o kontakt z naszym działem technicznym).

Odporność na chemikalia

Dane dotyczące odporności chemicznej kwasoodpornych zapraw podane zostały w broszurze
"CC Höganäs , Zaprawy Budowlane, Zaprawy kwasoodporne, przegląd, informacje o produkcie".

Dane techniczne:

Gęstość 1900 kg/m3
Moduł sprężystości podłużnej ok. 15 GPa (ok. 1,5x105 kp/cm2)
Wytrzymałość na rozciąganie ok. 10,5 MPa (ok. 110 kp/cm2)
Wytrzymałość na zginanie ok. 22 MPa (ok. 225 kp/cm2)
Wytrzymałość na ściskanie ok. 78 MPa (ok. 800 kp/cm2)
Przyczepność do materiałów ceramicznych 1)
Przyczepność do metalu ok. 6 MPa (ok. 60 kp/cm2)
Współczynnik rozszerzalności 4x10-5
Maks. dopuszczalna temperatura +100° C

1) Pęknięcia w materiale ceramicznym

Zużycie:

Wylewanie posadzek/ pokrywanie ścian**

Roztwór + pasta Wypełniacz
2,6 kg/m2 6,9 kg/m2

Powyższe wartości odnoszą się do warstwy grubości 5 mm.

** Do zagruntowania betonowego podłoża roztworem z pastą katalityczną potrzeba ok. 0,4 kg/m2.

Fugowanie

  Roztwór + pasta Wypełniacz
95x195x12 0,6 kg/m2 1,5 kg/m2
105x215x19 0,8 kg/m2 2,2 kg/m2
147x147x14 0,6 kg/m2 1,5 kg/m2
150x150x19 0,8 kg/m2 2,0 kg/m2
150x150x21 0,9 kg/m2 2,3 kg/m2

Zastosowanie:

Habenit OS-1500 stosuje się do wylewania powierzchni poziomych, pokrywania powierzchni pionowych i fugowania płytek oraz spoinowania murów i posadzek wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża odporność na czynniki utleniające oraz szczelność-dotyczy to np. ścian zakładów celulozowych i tekstylnych, gdzie przeprowadza się proces wybielania za pomocą dwutlenku chloru.
Inne zastosowania to galwanizernie i stalownie, gdzie stosuje się wytrawianie w HNO3.
W razie obecności kwasu fluorowodorowego (np. w kąpielach trawiących) należy stosować Habenit OSG-1500.

Przygotowanie:

Przy wylewaniu posadzek, pokrywaniu ścian i fugowaniu płytek należy rozmieszać 40 g pasty katalitycznej Habenit OS z 1 kg roztworu, po czym dodać ok. 2,7 kg wypełniacza Habenit OS do uzyskania żądanej konsystencji.
Składniki należy mieszać do momentu uzyskania jednolitej masy. Do mieszania należy używać mieszarki lub wolnoobrotowej wiertarki elektrycznej wyposażonej w spiralną końcówkę mieszającą. Lepkość roztworu jest zależna od temperatury. Podana ilość wypełniacza odnosi się do mieszania w temperaturze +20° C.
Niewielkie wahania w ilości wypełniacza mają mały wpływ na czas utwardzania i właściwości mieszanki. Mieszanka nadaje się do użycia przez 1 godzinę od momentu przygotowania. W temperaturach powyżej +30° C zaleca się stosowanie spowalniacza (oferowany oddzielnie). Czas utwardzania wynosi ok. 3-5 godz. przy temp. +20° C.

Zastosowanie:

Podłoże powinno być suche, wolne od kurzu, smarów, olei, luźnych okruchów - np. tynku - itp. W przypadku pokrywania powierzchni poziomych lub pionowych należy sprawdzić ogólny stan podłoża, usunąć usterki, a następnie zagruntować mieszanką roztworu i pasty katalitycznej (40 g pasty na 1 kg roztworu). Fugowanie dużych powierzchni powinno być przeprowadzane za pomocą pistoletu ciśnieniowego. Mniejsze powierzchnie można fugować używając metalowej packi, co jednak trwa dłużej i wymaga wyczyszczenia płytek po zakończeniu pracy (należy stosować ochronny płaszcz woskowy).
Podłogi należy fugować wzdłuż krawędzi płytek 3-4 mm ponad ich powierzchnię. Zebranie wystającej ponad powierzchnię płytek mieszanki (za pomocą packi lub szpachli) w ciągu 15 minut pozwala na ponowne jej wykorzystanie. Nadmiar mieszanki powinien być zbierany w tym samym kierunku, w jakim wykonywane było fugowanie, poczynając od punktu rozpoczęcia fugowania. Aby otrzymać gładkie i równe fugi, należy je przetrzeć pędzlem zamoczonym w acetonie.
Spoiny dystansowe w podłodze należy w trakcie spoinowania zabezpieczyć poprzez wypełnienie ścinkami porowatej płyty pilśniowej lub podobnego materiału. Płytki mocowane za pomocą zaprawy cementowej powinny być fugowane po upłyie przynajmniej tygodnia od momentu położenia. Płytki mocowane za pomocą mieszanki na bazie tworzyw sztucznych mogą być fugowane po upływie 1 dnia. W trakcie pokrywanie powierzchni i fugowania temperatura płytek i podłoża powinna wynosić wynosić przynajmniej +15° C.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia i naczynie do mieszania powinny być umyte acetonem przed stwardnieniem mieszanki.

Przechowywanie i transport:

Roztwór i pasta katalityczna powinny być przechowywane i transportowane w zamkniętych opakowaniach. w trakcie przechowywania i transportu nie mogą być narażone na wilgoć i ujemne temperatury. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać +25° C. Opakowania nie powinny być poddane bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. Okres magazynowania wynosi przynajmniej rok. Worki z wypełniaczem nie powinny być narażone na działanie wilgoci. Transport i przechowywanie - tylko w zamkniętych opakowaniach.

Zasady bezpieczeństwa:

Dokładne zasady bezpieczeństwa podane zostały na opakowaniu. Roztwór zawiera styren, natomiast pasta katalityczna zawiera nadtlenek organiczny. Styren jest substancją łatwopalną. Wdychanie większej ilości styrenu może spowodować zatrucie. Pasta katalityczna działa silnie drażniąco na oczy i skórę - w kontakcie ze skórą może spowodować podrażnienia i zaczerwienienie.
Wypełniacze OS i OA zawierają kwarc.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.