Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

Habenit® ARX

Asortiman:

Proizvod Komponente Pakovanje Boja
Habenit ARX * Rastvor 200 kg
20 kg
Crna
Habenit ARX * Rastvor 6,5 kg
25 kg
Siva

* proizvodnja samo po narudbini

Utroak materijala: postavljanje ploica

Utroak u kg/m2 Utroak se odnosi na debljinu od 5 mm
i nije uraunat tehnoloki rashod materijala.
Rastvor Punilo
2,0 8,0

Utroak materijala: Fugiranje

Dimenzija, mm Utroak u kg/m2 Utroak se odnosi na irinu fuge od 6 mm
i nije uraunat tehnoloki rashod materijala.
  Rastvor Punilo
95x195x12 0,30 1,40
105x215x12 0,31 1,24
105x215x15 0,40 1,60
105x215x19 0,52 2,08
150x150x12 0,36 1,44
150x150x19 0,50 2,00
150x150x21 0,56 2,24

Karakteristike proizvoda:

Habenit ARX je kiselootporni materijal na bazi furana, predvien za postavljanje i fugiranje keramikih ploica. Habenit ARX je otporan na veinu neoksidiuih kiselina, baza i rastvora soli i veinu rastvaraa i masti. Habenit ARX se dobija sjedinjenjem dve komponente: rastvora i praha (punila) koji u sebi sadri katalizator. Habenit ARX se stvrdnjava na hladno sa vremenom vezivanja od oko 3-5 sati na temperaturi od +20° C. Najnia dozvoljena temperatura rada iznosi +10° C.

Tehnike karakteristike:

Gustina 1900 kg/m3
Modul elastinosti ok. 19 GPa (ok. 190 000 kp/cm2)
Otpornost na istezanje ok. 7,5MPa (ok. 75 kp/cm2)
Izdrljivost na savijanje ok. 17,5 MPa (ok. 175 kp/cm2)
Izdrljivost na sabijanje ok. 78 MPa (ok. 800 kp/cm2)
Adhezija do keramike ok. 5 MPa (ok. 50 kp/cm2)
Najvea doputena temperatura +170° C

Otpornost na hemijske uticaje:

Otpornost na hemijske uticaje kiselootpornih materijala je opisana u "CC Höganäs Graevinski materijali, hemootporni materijali, pregled i informacije o proizvodima".

Primena:

Habenit ARX se koristi kao kiselootporna masa za postavljanje i fugiranje keramikih ploica. Habenit ARX se preporuuje svuda, gde je povrina izloena delovanju razliitih kiselina i baza na visokoj temperaturi, i svuda, gde postoji mogunost estog kontakta sa razreivaima.
Panja: Habenit ARX pri stvrdnjavanju stvara kiselu reakciju i zbog toga ne moe da se koristi direktno na metalnim i betonskim povrinama.

Pripremanje:

Masa se priprema meanjem 1 kg rastvora sa 3,8 - 4,0 kg punila. Punilo se dodaje postepeno dok se rastvor mea. Masu treba meati dok ne postane homogena. Masu je potrebno pripremati u mikseru ili sa sporo obrtnom builicom sa spiralnim dodatkom za meanje. Masu treba iskoristiti u roku od 20 minuta nakon meanja.

Nanoenje:

Podloga i povrine spojeva moraju biti suve, oiene od sitnih neistoa, ulja i masti. Takoe treba obratiti panju na stanje podloge i na njenu glatkost. Ako podloga nije zadovoljavajua, mora se popraviti. Za fugiranje veih povrina potrebno je koristiti pneumatski pitolj. Meutim, pri fugiranju manjih povrina lake se radi korienjem pahle. Fugiranje pahlom je sporije i neophodno je odmah posle zavretka rada ploice oprati.
Podovi se fugiraju u pravcu duine ploica i fuge se prepunjavaju 3-4 mm vie. Ako se viak materijala ukloni (sa pahlom ili limom) u roku od 15 minuta, taj materijal moe ponovo da se koristi.
Viak materijala treba uklanjati u istom pravcu u kome je bio postavljan, poevi od tog samog mesta. Dilatacioni spojevi u podlozi moraju biti zatieni u toku fugiranja, popunjavanjem komadima iverice ili slinog materijala.
Ploice postavljene na beton ne bi trebalo fugirati najmanje nedelju dana od njihovog postavljanja. Ploice postavljene na epoksi masu mogu da se fugiraju posle 24 sata od trenutka postavljanja.
Proveriti pre fugiranja da li temperatura ploica i mase za fugiranje, iznosi najmanje + 15° C.

ienje:

Alat i posude za meanje moraju biti oiene acetonom pre stvrdnjavanja mase. Svea masa moe biti uklonjena acetonom, sa cigle ili ploice, u roku od 30 minuta od postavljanja.

Magacioniranje i transport:

Pakovanja materijala treba uvati na suvom i hladnom, ali zatienom od mraza, mestu. Ukoliko se obezbede svi ovi uslovi, vreme skladitenja materijala iznosi oko godinu dana.

Zatitne mere:

Habenit ARX sadri furansku smolu i tetan je pri udisanju, kontaktu sa koom, ili ako bi se progutao. Moe da izazove iritaciju disajnih puteva, koe i oiju. Potrebno je obezbediti dobru ventilaciju na mestu gde se materijal mea i nanosi.Potrebno je obezbediti odgovarajuu ventilaciju.
Nije dozvoljeno pribliiti se sa otvorenim plamenom, blizu mesta rada.
Detaljne zatitne mere mogu se nai na pakovanju.

Panja:

Habenit ARX - u poreenju sa veinom ostalih smola na bazi furana, klasifikuje se kao neotrovna supstanca.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.