English  Srpski  |  Mapa serwisu  
Logo Peding
naglowek

Habenit® ARX

Asortyment:

Produkt Składniki Opakowanie Kolor
Habenit ARX * Roztwór 200 kg
20 kg
Czarny
Habenit ARX * Proszek 6,5 kg
25 kg
Szary

* produkcja jedynie na zamówienie

Zużycie materiału: Układanie płytek

Zużycie w kg/m2 Zużycie dotyczy podkładu o grubości 5 mm
i nie obejmuje ubytków technologicznych.
Roztwór Proszek  
2,0 8,0  

Zużycie materiału: Spoinowanie

Rozmiar, mm Zużycie w kg/m2  
  Roztwór Proszek  
95x195x12 0,30 1,40  
105x215x12 0,31 1,24  
105x215x15 0,40 1,60  
105x215x19 0,52 2,08  
150x150x12 0,36 1,44  
150x150x19 0,50 2,00  
150x150x21 0,56 2,24 Zużycie dotyczy spoin o szerokości 6 mm
i nie obejmuje ubytków technologicznych.

Charakterystyka produktu:

Habenit ARX jest kwasoodporną zaprawą na bazie furanu, przeznaczoną do układania i spoinowania płytek ceramicznych. Habenit ARX jest odporny na większość kwasów nieutleniających, ługów (zasad) i roztworów solnych oraz na większość rozpuszczalników i smarów. Zaprawę otrzymuje się łącząc dwa składniki: roztwór i proszek zawierający katalizator. Habenit ARX twardnieje na zimno z czasem wiązania około 3-5 godzin w temperaturze +20° C. Najniższa dopuszczalna temperatura pracy wynosi +10° C.

Dane techniczne:

Gęstość 1900 kg/m3
Współczynnik sprężystości podłużnej ok. 19 GPa (ok. 190 000 kp/cm2)
Współczynnik na rozciąganie ok. 7,5MPa (ok. 75 kp/cm2)
Współczynnik na zginanie ok. 17,5 MPa (ok. 175 kp/cm2)
Wytrzymałość na ściskanie ok. 78 MPa (ok. 800 kp/cm2)
Adhezja do powierzchni ceramicznych ok. 5 MPa (ok. 50 kp/cm2)
Najwyższa dopuszczalna temperatura +170° C

Odporność na czynniki chemiczne:

Odporność chemiczna zapraw kwasoodpornych jest opisana w "CC Höganäs , zaprawy kwasoodporne, przegląd i informacje o produktach".

Zastosowanie:

Habenit ARX stosowany jest jako kwasoodporna zaprawa przy układaniu i spoinowaniu płytek ceramicznych. Habenit ARX jest polecany tam, gdzie powierzchnie narażone są na duże zróżnicowanie działania kwasów i zasad w wysokiej temperaturze, względnie tam, gdzie występuje prawdopodobieństwo częstego kontaktu z rozpuszczalnikami.
Uwaga: Habenit ARX twardnieje na skutek reakcji kwasowej i dlatego nie może być stosowany bezpośrednio na powierzchniach stalowych i betonowych.

Przygotowanie:

Zaprawę otrzymuje się poprzez wymieszanie 1 kg roztworu z 3,8 - 4,0 kg proszku. Proszek należy dodawać mieszając roztwór. Mieszanie powinno trwać do momentu, gdy zaprawa stanie się jednorodna. Zaprawa powinna być przygotowana w mieszalniku, względnie za pomocą niskoobrotowej wiertarki z zamontowanym mieszadłem spiralnym.

Nakładanie:

Podłoże i powierzchnie spoin muszą być suche i wolne od zanieczyszczeń stałych, zabrudzeń olejami lub smarami. Należy także zwrócić uwagę na stan i gładkość podłoża. Jeżeli podłoże nie jest wystarczająco gładkie, trzeba je wygładzić. Do spoinowania dużych powierzchni należy używać pistoletu ciśnieniowego. Spoinowanie mniejszych powierzchni może być łatwiejsze przy użyciu kielni. Spoinowanie kielnią jest wolniejsze i płytki muszą być umyte po skończeniu pracy.
Spoinowanie płytek podłogowych odbywa się wzdłuż krawędzi płytek.
Spoiny powinny być wypełnione zaprawą z naddatkiem 3-4 mm. Jeśli naddatek zostanie usunięty (kielnią lub metalową szpachlą) w ciągu 15 minut od nałożenia zaprawy, to materiał ten można ponownie wykorzystać.
Naddatek powinien być usuwany w tym samym kierunku, w którym zaprawa była nakładana,, począwszy od tego samego punktu szczeliny dylatacyjne w posadzce muszą być zabezpieczone w trakcie spoinowania poprzez wypełnienie ich kawałkami porowatej płyty pilśniowej lub podobnego materiału.
Płytki kładzione na betonie nie powinny być spoinowane w przeciągu pierwszego tygodnia po ułożeniu. Płytki kładzione na zaprawach na bazie żywic mogą być spoinowane po około 24 godzinach od ułożenia.
Przed spoinowaniem należy się upewnić, czy temperatura płytek i zaprawy wynosi co najmniej + 15° C.

Czyszczenie:

Narzędzia i mieszalnik powinny zostać oczyszczone acetonem przed zestaleniem się zaprawy. Świeża zaprawa może być usunięta acetonem z powierzchni cegły lub płytki w ciągu 30 min. od nałożenia.

Magazynowanie i transport:

Opakowania z zaprawą powinny być przechowywane w suchym i chłodnym, lecz zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przy zapewnieniu właściwych warunków czas składowania wynosi w przybliżeniu 1 rok.

Środki ostrożności:

Habenit ARX zawiera żywicę furanową i jest niebezpieczny przy wdychaniu,, kontakcie ze skórą oraz jeżeli przedostanie się do przewodu pokarmowego. Może wywoływać podrażenie układu oddechowego, skóry i oczu. Przy mieszaniu i nakładaniu zaprawy należy zapewnić dobrą wentylację. Na ogół konieczna jest wentylacja w wymuszonym obiegiem powietrza.
Nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem w pobliże miejsca pracy.
Szczegółowe środki ostrożności można znaleźć na opakowaniu.

Uwaga:

Habenit ARX - w odróżnieniu od większości zapraw na bazie żywic furanowych - został zaklasyfikowany jako środek nietrujący.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.