English  Srpski  |  Mapa serwisu  
Logo Peding
naglowek

Habenit® 50 ; Habenit® 53

Asortyment:

Produkt Opakowanie Kolor
Habenit 50 4,2 kg + 0,8 kg, puszki blaszane Jasnoszary
Habenit 53 0,3 litra, wkład Jasnoszary

Zużycie materiału:

Habenit 50
wymiar spoiny, mm
Ilość, kg/m1 Habenit 53
wymiar spoiny, mm
Ilość, l/m1
15x12 0,30 5x5 0,03
15x14 0,35 5x10 0,06
15x20 0,40 5x15 0,09

Zużycie podano bez uwzględnienia ubytków technologicznych.

Charakterystyka produktu:

Habenit 50 jest tiksotropową zaprawą poliuretanową, przeznaczoną do wypełniania szczelin, dopuszczającą niewielkie przemieszczenia posadzek ceramicznych. Twardość spoiny pozwala na absorpcję ewentualnych ruchów podłogi. Dzięki swej elastyczności zaprawe tę można stosować wszędzie tam, gdzie ma miejsce przemieszczanie ładunków, np. w halach przemysłowych itp. Aby zapewnić optymalną adhezję do powierzchni porowatych (ceramiki, betonu, itp.), krawędzie spoinowane powinny być wstępnie powleczone podkładem CC Höganäs Primer 37. Zaprawa do spoinowania Habenit 50 jest wysoce kwaso- i zasadoodporna.
Gładkie powierzchnie spoin są łatwe do utrzymania w czystości.
Habenit 50 jest dostarczany w dwuczęściowych opakowaniach: A (pasta) i B (utwardzacz). Habenit 53 jest jednoskładnikową tiksotropową zaprawą poliuretanową, która twardnieje pod wpływem wilgoci absorbowanej z powietrza.
Po stwardnieniu zaprawa charakteryzuje się dobrą elastycznością i wytrzymałością na rozrywanie. Habenit 53 kompensuje większe ruchy spoiny niż Habenit 50, ale jego odporność na związki chemiczne jest niższa.

Habenit 50 - dane techniczne:

Gęstość 1400 kg/m3
Najniższa dopuszczalna temp. kładzenia +15° C
Najwyższa dopuszczalna temp. kładzenia +30° C
Czas do utraty lepkości spoiny 24 godziny w +20° C
Czas pełnego twardnienia 7 dni
Twardość metodą Shore'a A ok. 65°
Maks. przemieszczenie w spoinie ok. 10% szerokości spoiny
(zależy od rozmiaru szczeliny)
Odporność na temperaturę do +60° C
Wytrzymałość na rozciąganie ok. 3,5 MPa (ok. 35 kp/cm2)
Adhezja do powierzchni ceramicznych** ok. 2,5 MPa (ok. 25 kp/cm2)

** Adhezja do powierzchni suchych lub powleczonych podkładem

Odporność na czynniki chemiczne:

Odporność chemiczna zapraw kwasoodpornych jest opisana w "CC Höganäs Zaprawy Budowlane, zaprawy kwasoodporne, przegląd i informacje o produktach".
Habenit 53 jest odporny na działanie wody i wilgoci, natomiast jego wytrzymałość na działanie olejów i benzyn jest krótkotrwała.
Habenit 53 nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych oraz kwasów i zasad w wyższych stężeniach.

Habenit 53 - dane techniczne:

Gęstość 1300 kg/m3
Najniższa dopuszczalna temp. kładzenia +10° C
Najwyższa dopuszczalna temp. kładzenia +35° C
Czas utraty lepkości ok. 45 min. w +20° C
Czas pełnego twardnienia 2-3 mm po 24 godzinach
Twardość metodą Shore'a A ok. 40°
Maks. przemieszczenie w spoinie ok. ±15% szerokości szczeliny
Odporność na temperaturę od -30° C do +70° C
Odporność na starzenie bardzo dobra

Zastosowanie:

Habenit 50 jest przeznaczony do wypełniania spoin w posadzkach ceramicznych, w których mogą występować małe przemieszczenia i które poddawane są wpływom czynników mechanicznych, termicznych lub chemicznych.
Habenit 53 jest przeznaczony wypełniania spoin w powierzchniach ściennych i podłogowych o większych dopuszczalnych przemieszczeniach, gdzie agresywność chemiczna jest ograniczona do rozcieńczonych kwasów i zasad lub środków czyszczących powszechnego użycia. Nie jest on polecany do posadzek przemysłowych narażonych na duże obciążenia i basenów.

Wymiary szczeliny:

Szerokość szczeliny powinna być projektowana w zależności od jej spodziewanych ruchów. Przesunięcia nie powinny przekraczać maksymalnego tolerowanego zakresu przemieszczeń w spoinie, obliczonego w procentach na podstawie szerokości spoiny. Należy odpowiednio zaprojektować zarówno szerokość szczeliny, jak i odległości pomiędzy szczelinami. O ile pozwala na to głębokość przerwy dylatacyjnej, na dnie szczeliny należy ułożyć profile o przekroju kołowym, zamknięte, względnie piankowe. W przypadku bardzo szerokich spoin przy dużych obciążeniach mechanicznych, na dnie szczeliny można położyć rurę polietylenową w celu wzmocnienia spoiny.

Przygotowanie powierzchni:

Wszystkie powierzchnie powinny być suche i czyste, pozbawione śladów oleju, tłustego kurzu i innych zanieczyszczeń. W przypadku stosowania zaprawy Habenit 50 poleca się stosowanie podkładu CC Höganäs Primer 37 w celu zwiększenia adhezji do powierzchni porowatych (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).

Spoinowanie i czyszczenie:

Habenit 50 nakłada się pistoletem lub szpachlą. Dokładne wskazówki podano na opakowaniu. Nadmiar zaprawy usuwa się z płytek przed jej stwardnieniem. Narzędzia można myć w acetonie. Habenit 53 nakłada się bezpośrednio z wkładu pistoletem ręcznym lub powietrznym. Obie spoinowane krawędzie należy osłonić taśmą. Spoinę wypełnia się z naddatkiem i wygładza szpachlą lub drewnianym gładzikiem i wygładza szpachlą lub drewnianym gładzikiem zwilżonym roztworem mydła. Uwaga: wygładzać należy zaraz po nałożeniu zaprawy, ponieważ Habenit 53 szybko twardnieje.
Następnie należy acetonem usunąć resztki zaprawy z płytek i odkleić taśmę, a narzędzia umyć w acetonie.

Magazynowanie i transport:

Habenit 50 i Habenit 53 powinny być przechowywane w suchym i zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu. Materiał należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Środki ostrożności:

Preparat szkodliwy przy wdychaniu lub kontakcie ze skórą. Może wywoływać alergie. Wymaga odpowiedniej wentylacji. Należy używać rękawic ochronnych z tworzyw sztucznych oraz stosować kremy ochronne. Przy podgrzewaniu wydziela trujące opary. Należy ściśle przestrzegać zasad higieny. Nie wolno czyścić narzędzi poprzez ich wypalanie.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.